Bàn Trà TT038

Chiều dài 130cm

Chiều rộng 70cm

Chiều cao 50cm


1 năm bảo hành
1 năm bảo hành
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí lắp đặt Khu vực TP. HCM
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Miễn phí giao hàng Khu vực TP. HCM

7.680.000 VNĐ