RD001

RD001 Thư giãn chỉnh điện

BĂNG 3

Chiều dài 145cm

Chiều rộng 100cm

Chiều cao 100cm


1 năm bảo hành
1 năm bảo hành
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí lắp đặt Khu vực TP. HCM
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Miễn phí giao hàng Khu vực TP. HCM

110.780.000 VNĐ 65.000.000 VNĐ