Sofa Băng MARIS

Chiều dài 170cm

Chiều rộng 85cm

Chiều cao 95cm


1 năm bảo hành
1 năm bảo hành
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí lắp đặt Khu vực TP. HCM
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Miễn phí giao hàng Khu vực TP. HCM

10.880.000 VNĐ