Sofa Băng SB139

BĂNG 2

Chiều dài 240cm

Chiều rộng 95cm

Chiều cao 85cm


ĐƠN

Chiều dài 90cm

Chiều rộng 90cm

Chiều cao 90cm


1 năm bảo hành
1 năm bảo hành
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Đổi hàng miễn phí trong 15 ngày
Đổi hàng miễn phí trong 15 ngày


Liên hệ