Sofa Băng SB7017 Băng 3

Chiều dài 270cm

Chiều rộng 105cm

Chiều cao 80cm


1 năm bảo hành
1 năm bảo hành
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí lắp đặt Khu vực TP. HCM
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Miễn phí giao hàng Khu vực TP. HCM

76.880.000 VNĐ