SOFA BỘ

Sofa bộ USofa là loại sofa có kích thước lớn, đi kèm thêm những sofa đơn nhỏ tạo thành bộ. Thông thường, sofa bộ luôn được đi kèm với sofa đơn và đôn và một số phụ kiện khác. USofa là đơn vị chuyên cung cấp và sản xuất sofa bộ cao cấp, nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

21.880.000 VNĐ

Sofa Bộ DONNA

26.880.000 VNĐ

Sofa Bộ HUBERT

Liên hệ

Sofa Bộ Lily

32.880.000 VNĐ

Sofa Bộ LLOYD

56.880.000 VNĐ

Sofa Bộ SB119

68.880.000 VNĐ

Set 139

Liên hệ

Sofa Bộ SB169

46.880.000 VNĐ

Sofa Băng 3 Vince