Sofa Bộ LLOYD

BĂNG 3

Chiều dài 205cm

Chiều rộng 90cm

Chiều cao 90cm


ĐƠN

Chiều dài 90cm

Chiều rộng 90cm

Chiều cao 90cm


ĐÔN

Chiều dài 83cm

Chiều rộng 65cm

Chiều cao 42cm


1 năm bảo hành
1 năm bảo hành
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí lắp đặt Khu vực TP. HCM
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Miễn phí giao hàng Khu vực TP. HCM

32.880.000 VNĐ