Sofa góc Hubert 373cm

Chiều dài 373cm

Chiều rộng 167cm

Chiều cao 65cm


1 năm bảo hành
1 năm bảo hành
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí lắp đặt Khu vực TP. HCM
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Miễn phí giao hàng Khu vực TP. HCM

46.880.000 VNĐ