SG9196 270cm

Chiều dài 270 cm

Chiều rộng 145 cm

Chiều cao 102 cm


1 năm bảo hành
1 năm bảo hành
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí lắp đặt Khu vực TP. HCM
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Miễn phí giao hàng Khu vực TP. HCM

42.880.000 VNĐ