SG9196 340cm

Chiều dài 340 cm

Chiều rộng 146 cm

Chiều cao 101 cm


1 năm bảo hành
1 năm bảo hành
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí lắp đặt Khu vực TP. HCM
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Miễn phí giao hàng Khu vực TP. HCM

49.880.000 VNĐ