SOFA THƯ GIÃN

 Bộ sưu tập sofa thư giãn tại USofa không chỉ được làm với những chất liệu cao cấp mà còn tích hợp nhiều công nghệ để giúp quý khách hàng dễ dàng thay đổi dáng ngồi bằng một thao tác đơn giản. Tùy vào mỗi bộ sofa mà nút bấm được gắn cố định ở thành ngoài ghế hay ẩn tinh tế bên trong hoặc bằng bảng điều khiển đơn giản.

Liên hệ

Sofa Thư Giãn ADELA

18.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn ANNE

18.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn ANNE 649

18.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn ANNE 636

44.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn BRITNEY

49.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn HARPER

3.280.000 VNĐ

Ghế Trẻ Em JOY

29.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn LARSON

Liên hệ

Ghế Thư Giãn Công Nghệ Mới LazyBoy

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC06

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC07

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8117 Băng 3

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8117 Băng 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8117 Đơn

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8327 Băng 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8327 Băng 3

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8327 Đơn

52.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RC9099 Set

19.880.000 VNĐ

Ghế Đơn RC9099 Chỉnh cơ

35.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RC9099 Băng 3

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD05 BĂNG 3

31.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD05 BĂNG 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD05 Đơn

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD05 LIFT CHAIR

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD08

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD3211 

10.000.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8027 Đơn

20.000.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8027 Băng 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD8027 Băng 3

46.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8200 Băng 3

20.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8200 Đơn

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD8200 Set

46.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8211 Băng 3

20.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8211 Đơn

20.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8228 Đơn

46.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8228 Băng 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn R9330 Lift Chair

49.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn ROMA

29.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn TAYLOR

Liên hệ

Sofa Thư Giãn WAYO