Sofa Thư Giãn RD8027 Đơn

Chiều dài 119.4cm

Chiều rộng 96.5cm

Chiều cao 101.6cm


1 năm bảo hành
1 năm bảo hành
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí lắp đặt Khu vực TP. HCM
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Miễn phí giao hàng Khu vực TP. HCM

10.000.000 VNĐ