Sofa Thư Giãn RD8200 Set

Chiều dài 230cm

Chiều rộng 95cm

Chiều cao 100cm


Chiều dài 93.5cm

Chiều rộng 95cm

Chiều cao 112cm


1 năm bảo hành
1 năm bảo hành
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí lắp đặt Khu vực TP. HCM
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Miễn phí giao hàng Khu vực TP. HCM

Liên hệ