SOFA THƯ GIÃN

Sofa thư giãn USofa là loại ghế phù hợp cho 1 người sử dụng. Thông thường, sofa đơn thường đi kèm hoặc được lựa chọn “ton-sur-ton” với bộ sofa chính. Kích thước nhỏ, màu sắc đa dạng và phong cách thiết kế từ hiện đại đến cổ điển nên sofa đơn sẽ dễ dàng bài trí trong nhiều không gian sống và đem lại sự tiện nghi cho căn hộ.

Liên hệ

Sofa Thư Giãn ADELA

18.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn ANNE

18.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn ANNE 649

18.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn ANNE 636

44.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn BRITNEY

49.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn HARPER

3.280.000 VNĐ

Ghế Trẻ Em JOY

29.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn LARSON

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC06

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC07

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8117 Băng 3

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8117 Băng 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8117 Đơn

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8327 Băng 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8327 Băng 3

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8327 Đơn

52.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RC9099 Set

19.880.000 VNĐ

Ghế Đơn RC9099 Chỉnh cơ

35.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RC9099 Băng 3

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD05 BĂNG 3

31.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD05 BĂNG 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD05 Đơn

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD05 LIFT CHAIR

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD08

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD3211 

10.000.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8027 Đơn

20.000.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8027 Băng 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD8027 Băng 3

46.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8200 Băng 3

20.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8200 Đơn

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD8200 Set

46.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8211 Băng 3

20.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8211 Đơn

20.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8228 Đơn

46.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8228 Băng 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn R9330 Lift Chair

49.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn ROMA

29.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn TAYLOR

Liên hệ

Sofa Thư Giãn WAYO