SOFA BĂNG

USofa chuyên sản xuất sofa xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như Mỹ, Đức, Canada, Hàn Quốc, Campuchia… Các sản phẩm của nhà máy USofa luôn đảm bảo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ và Canada, đã có mặt ở các thành phố lớn như Houston, Atlanta, New York, Tacoma, Chicago, Toronto…

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu AMBER

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu CATALINA

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu CINDERELLA

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu CINDY

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu HEIGHTS

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu HH1155

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu JAMES

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu Lloyd

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu LOGAN

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu LOGAN SF-RS

Liên hệ

Ghế Thư Giãn Madison

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu NAOMI

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu ROXY

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu RUBIK

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu SB172

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu SF171

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu SIENNA

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu VINTAGE

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu WOW