Sofa Xuất Khẩu ROXY

Chiều dài 250cm

Chiều rộng 170cm