Sofa Xuất Khẩu SF171

Chiều dài 273cm

Chiều rộng 194cm