Sofa Xuất Khẩu VINTAGE

Chiều dài 276cm

Chiều rộng 203cm