TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03-2022. CÔNG TY TNHH XNK MINH TÍN ( USofa). Làm việc tại nhà máy hàng xuất khẩu USofa - Hóc Môn.Địa chỉ: 59/5E Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Xem thêm

    Do nhu cầu mở rộng hoạt động xuất khẩu sofa vào thị trường US. USofa cần tuyển dụng gấp nhiều vị trí làm việc tại nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu CN Hóc Môn và Tân Uyên, Bình Dương.

Xem thêm

    Do nhu cầu mở rộng hoạt động xuất khẩu sofa vào thị trường US. USofa cần tuyển dụng gấp nhiều vị trí làm việc tại nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu CN Hóc Môn và Tân Uyên, Bình Dương.

Xem thêm

    Do nhu cầu mở rộng hoạt động xuất khẩu sofa vào thị trường US. USofa cần tuyển dụng gấp nhiều vị trí làm việc tại nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu CN Hóc Môn và Tân Uyên, Bình Dương.

Xem thêm

    Do nhu cầu mở rộng hoạt động xuất khẩu sofa vào thị trường US. USofa cần tuyển dụng gấp nhiều vị trí làm việc tại nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu CN Hóc Môn và Tân Uyên, Bình Dương.

Xem thêm

    Do nhu cầu phát triển thêm hệ thống kinh doanh sỉ, lẻ và hàng xuất khẩu. USofa cần tuyển gấp nhiều vị trí trong tháng 04-2021. Địa điểm làm việc tại showroom Q10 và nhà máy Hóc Môn.

Xem thêm

    Do nhu cầu mở rộng hoạt động xuất khẩu sofa vào thị trường US. USofa cần tuyển dụng gấp nhiều vị trí làm việc tại nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu CN Hóc Môn và Tân Uyên, Bình Dương.

Xem thêm

    Do mu cầu mở rộng hoạt động xuất khẩu sofa vào thị trường US. USofa cần tuyển dụng gấp nhiều vị trí làm việc tại nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu CN Hóc Môn .

Xem thêm

    Do mu cầu mở rộng hoạt động xuất khẩu sofa vào thị trường US. USofa cần tuyển dụng gấp nhiều vị trí làm việc tại nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu CN Hóc Môn như: TP.Nhân sự, NV Thu mua, NV chứng từ XNK, kế toán kho, thủ kho, phụ kho, thợ điện, quản đốc xưởng mộc, thợ mộc, thợ may sofa, LĐPT, kỹ thuật rập sofa...

Xem thêm

    Do nhu cầu mở rộng sản xuất để đáp ứng kịp các đơn hàng xuất khẩu và hàng công trình cho các đối tác trong nước.USofa có nhu cần tuyển gấp nhiều vị trí với các chính sách đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn:

Xem thêm

Tin tức liên quan

 • TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03-2022

  TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03-2022. CÔNG TY TNHH XNK MINH TÍN ( USofa). Làm việc tại nhà máy hàng xuất khẩu USofa - Hóc Môn.Địa chỉ: 59/5E Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM.

  Xem thêm

 • Tin tuyển dụng tháng 10-2021 làm việc tại nhà máy Hóc Môn và Tân Uyên, Bình Dương

  Do nhu cầu mở rộng hoạt động xuất khẩu sofa vào thị trường US. USofa cần tuyển dụng gấp nhiều vị trí làm việc tại nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu CN Hóc Môn và Tân Uyên, Bình Dương.

  Xem thêm

 • Tin tuyển dụng tháng 07-2021 làm việc tại nhà máy Hóc Môn và Tân Uyên, Bình Dương

  Do nhu cầu mở rộng hoạt động xuất khẩu sofa vào thị trường US. USofa cần tuyển dụng gấp nhiều vị trí làm việc tại nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu CN Hóc Môn và Tân Uyên, Bình Dương.

  Xem thêm