Do nhu cầu mở rộng sản xuất để đáp ứng kịp các đơn hàng xuất khẩu và hàng công trình cho các đối tác trong nước.USofa có nhu cầu tuyển gấp nhiều vị trí với các chính sách đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn:

Xem thêm

    Tuyển gấp gấp gấp nhiều lao động phổ thông, nhân viên giao hàng

Xem thêm

Tin tức liên quan

  • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2019

    Do nhu cầu mở rộng sản xuất để đáp ứng kịp các đơn hàng xuất khẩu và hàng công trình cho các đối tác trong nước.USofa có nhu cầu tuyển gấp nhiều vị trí với các chính sách đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn:

    Xem thêm

  • Tuyển gấp gấp gấp nhiều lao động phổ thông, nhân viên giao hàng

    Tuyển gấp gấp gấp nhiều lao động phổ thông, nhân viên giao hàng

    Xem thêm