Sofa Bộ SB119

BĂNG 3

Chiều dài 215cm

Chiều rộng 90cm

Chiều cao 90cm


ĐƠN

Chiều dài 90cm

Chiều rộng 90cm

Chiều cao 90cm


1 năm bảo hành
1 năm bảo hành
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Đổi hàng miễn phí trong 15 ngày
Đổi hàng miễn phí trong 15 ngày


56.880.000 VNĐ