PHÒNG KHÁCH

Phòng khách được quý như là “trái tim” của ngôi nhà, không chỉ là nơi tiếp đón khách quý mà còn là nơi cả gia đình vui vẻ, quây quần bên nhau. Vì vậy, một bộ sofa phòng khách cao cấp, sang trọng ngoài chất liệu tốt, độ bền cao còn phải đáp ứng đủ các nhu cầu thiết yếu như thư giãn, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn.

Liên hệ

Sofa Thư Giãn ADELA

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu AMBER

18.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn ANNE

18.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn ANNE 649

18.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn ANNE 636

49.880.000 VNĐ

Ghế Đơn Avenger 

98.000.000 VNĐ

Avenger Băng 2

139.000.000 VNĐ

Avenger Băng 3

44.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn BRITNEY

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu CATALINA

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu CINDERELLA

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu CINDY

21.880.000 VNĐ

Sofa Bộ DONNA

14.780.000 VNĐ

Sofa Bed FINN

48.880.000 VNĐ

Ghế Phòng Phim Cao Tấp Tại Nhà Harvey 

Liên hệ

Ghế Nail Spa

49.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn HARPER

126.000.000 VNĐ

Ghế Phòng Phim Cao Cấp Harvey

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu HEIGHTS

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu HH1155

26.880.000 VNĐ

Sofa Bộ HUBERT

35.880.000 VNĐ

Sofa góc Hubert 295cm

Liên hệ

Sofa Băng HUBERT

46.880.000 VNĐ

Sofa góc Hubert 373cm

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu JAMES

3.280.000 VNĐ

Ghế Trẻ Em JOY

29.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn LARSON

Liên hệ

Ghế Thư Giãn Công Nghệ Mới LazyBoy

Liên hệ

Sofa Bộ Lily

32.880.000 VNĐ

Sofa Bộ LLOYD

23.780.000 VNĐ

Sofa Góc LLOYD

Liên hệ

Sofa Băng LLOYD

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu Lloyd

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu LOGAN

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu LOGAN SF-RS

41.880.000 VNĐ

Sofa Góc LUCY

Liên hệ

Đôn Trẻ Em LULU

17.880.000 VNĐ

Sofa Góc LUNAR

Liên hệ

Ghế Thư Giãn Madison

10.880.000 VNĐ

Sofa Băng MARIS

15.880.000 VNĐ

Sofa Góc MARIS

64.650.000 VNĐ

Sofa Băng MILANO

1.680.000 VNĐ

Ghế Trẻ Em MIMI

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu NAOMI

230.000.000 VNĐ

Sofa Băng Nolan

42.880.000 VNĐ

Sofa Góc OWEN

49.880.000 VNĐ

Sofa Góc OWIN

122.000.000 VNĐ

Sofa Băng QUEEN

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC06

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC07

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8117 Băng 3

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8117 Băng 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8117 Đơn

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8327 Băng 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8327 Băng 3

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RC8327 Đơn

52.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RC9099 Set

19.880.000 VNĐ

Ghế Đơn RC9099 Chỉnh cơ

35.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RC9099 Băng 3

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD05 BĂNG 3

31.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD05 BĂNG 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD05 Đơn

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD05 LIFT CHAIR

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD08

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD3211 

10.000.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8027 Đơn

20.000.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8027 Băng 2

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD8027 Băng 3

46.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8200 Băng 3

20.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8200 Đơn

Liên hệ

Sofa Thư Giãn RD8200 Set

46.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8211 Băng 3

20.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8211 Đơn

20.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8228 Đơn

46.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn RD8228 Băng 2

47.880.000 VNĐ

RD9330 Băng 2

Liên hệ

RD9330 Băng 3

24.880.000 VNĐ

Ghế Đơn RD9330 

Liên hệ

Sofa Thư Giãn R9330 Lift Chair

34.880.000 VNĐ

Ghế Đơn RD9909

67.880.000 VNĐ

Băng 2 RD9909 

101.000.000 VNĐ

Băng 3 RD9909 

128.880.000 VNĐ

Băng 4 RD9910

49.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn ROMA

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu ROXY

Liên hệ

Sofa Đơn RUBIK

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu RUBIK

56.880.000 VNĐ

Sofa Bộ SB119

Liên hệ

Sofa Băng SB119

68.880.000 VNĐ

Set 139

Liên hệ

Sofa Băng SB139

Liên hệ

Sofa Bộ SB169

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu SB172

76.880.000 VNĐ

Sofa Băng 3 SB7017

Liên hệ

Sofa Băng 2 SB7017

Liên hệ

Sofa Đơn 119

Liên hệ

Sofa Đơn 139

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu SF171

47.880.000 VNĐ

Sofa Góc SG143

66.880.000 VNĐ

Sofa Góc SG153

12.880.000 VNĐ

Sofa Góc SG186

71.880.000 VNĐ

Sofa Góc SG7017

42.880.000 VNĐ

SG9196 270cm

49.880.000 VNĐ

SG9196 340cm

Liên hệ

Sofa Góc SG9304

Liên hệ

Sofa Góc SG9929

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu SIENNA

21.780.000 VNĐ

Sofa Bed SN118

11.780.000 VNĐ

Sofa Bed SN128

Liên hệ

Sofa Bed SN40

13.780.000 VNĐ

Sofa Bed SN41

Liên hệ

Sofa Đơn Snail 

29.880.000 VNĐ

Sofa Góc SOLAR

29.880.000 VNĐ

Sofa Thư Giãn TAYLOR

8.460.000 VNĐ

Bàn Trà TT03

5.000.000 VNĐ

Bàn Trà TT03 Trắng

7.680.000 VNĐ

Bàn Trà TT038

5.460.000 VNĐ

Bàn Trà TT102

8.680.000 VNĐ

Bàn trà mặt đá Ovan TT103

7.680.000 VNĐ

Bàn trà mặt Laninate TT104 

7.980.000 VNĐ

Tủ Tivi TV038

21.780.000 VNĐ

Sofa Bed VENN

46.880.000 VNĐ

Sofa Băng 3 Vince

20.000.000 VNĐ

Sofa Đơn Vince

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu VINTAGE

Liên hệ

Sofa Thư Giãn WAYO

Liên hệ

Sofa Băng William

Liên hệ

Sofa Worm TYC

Liên hệ

Sofa Xuất Khẩu WOW

54.880.000 VNĐ

Sofa Góc Zenus