Sofa Xuất Khẩu SB172

Chiều dài 203cm

Chiều rộng 80cm