Sofa Thư Giãn RC8117 Băng 3

Chiều dài 215.9cm

Chiều rộng 99cm

Chiều cao 104.1cm


1 năm bảo hành
1 năm bảo hành
Miễn phí lắp đặt
Miễn phí lắp đặt Khu vực TP. HCM
Miễn phí giao hàng ĐH trên 5 triệu (*)
Miễn phí giao hàng Khu vực TP. HCM

Liên hệ